Minh Vương – Mạc Nhan

Minh Vương – Mạc Nhan (Hoàn)

Minh vương – 冥王
Tác giả : Mạc Nhan

Nguồn convert: meoconlunar ( tàng thư viện )
Edit: codai ( thiensu_dianguc1988)
Tình trạng: hoàn
Độ dài: 10 chương
Nội dung: ngôn tình, cổ đại, sủng, có chút ngược, HE.

 

Văn án

Chương 1.1          Chương 1.2

Chương 2.1          Chương 2.2

Chương 3.1      Chương 3.2      Chương 3.3

Chương 4.1 + 4.2       Chương 4.3

Chương 5.1          Chương 5.2

Chương 6.1          Chương 6.2

Chương 7.1          Chương 7.2

Chương 8.1          Chương 8.2

Chương 9.1          Chương 9.2

Chương 10.1     Chương 10.2      Chương 10.3(Hoàn)

 

Ebook Minh Vương

One comment on “Minh Vương – Mạc Nhan

Em xin được báo cáo !!!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s