Yêu chàng rồi nha – Phượng Nghê

Yêu chàng rồi nha – 爱上你呀

Tác giả: Phượng Nghê

Convert : meoconlunar (tangthuvien)

Edit: Thủy Nguyệt Vân

Thể loại: Xuyên không, HE

Độ dài: 10 chương

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Tình trạng edit: Hoàn

Ebook: JR94 link ebook - Cảm ơn bạn Jack về ebook.


[Văn án] ღ✿ღ [Tiết tử]

[Chương 1.1] ღ✿ღ [Chương 1.2] ღ✿ღ [Chương 1.3]

ღ✿ღ

[Chương 2.1] ღ✿ღ [Chương 2.2] ღ✿ღ [Chương 2.3]

ღ✿ღ

[Chương 3.1] ღ✿ღ [Chương 3.2] ღ✿ღ [Chương 3.3]

ღ✿ღ

[Chương 4.1] ღ✿ღ [Chương 4.2] ღ✿ღ [Chương 4.3]

ღ✿ღ

[Chương 5.1] ღ✿ღ [Chương 5.2] ღ✿ღ [Chương 5.3]

[Chương 6.1] ღ✿ღ [Chương 6.2] ღ✿ღ [Chương 6.3]

ღ✿ღ

[Chương 7.1] ღ✿ღ [Chương 7.2] ღ✿ღ [Chương 7.3]

ღ✿ღ

[Chương 8.1] ღ✿ღ [Chương 8.2] ღ✿ღ [Chương 8.3]

ღ✿ღ

[Chương 9.1] ღ✿ღ [Chương 9.2] ღ✿ღ [Chương 9.3]

ღ✿ღ

[Chương 10.1] ღ✿ღ [Chương 10.2] ღ✿ღ [Chương 10.3]

One comment on “Yêu chàng rồi nha – Phượng Nghê

  1. Pingback: list truyện « tieuthutao

Em xin được báo cáo !!!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s