Quà ra mắt lại của đệ tử đây ạ… :))Sau đây là một chút lễ mọn của đệ tử kính dâng ngũ đại đường chủ và các vị tỷ tỷ :

Đầu tiên là những  bộ trang sức giá trị liên thành, mỗi vị một bộ:
Tiếp theo là những lọ nước hoa cao quý xinh đẹp:

Đệ tử nghĩ mọi người cũng thích xe hơi chứ ạ?

Và phần lễ vật cuối cùng của con đây:

Yến tiệc con sẽ tổ chức vào hôm khác ạ, thỉnh mọi người thứ lỗi.  *cúi đầu*

Advertisements